Lindet Vandværk
ForsideMeddelserInfo
Takster

Takstblad for Lindet Vandværk 2015
(alle nedenstående bidrag / priser skal tillægges moms)


Driftsbidrag for perioden:      01-01-2015     til      31-12-2015

Forbrug efter måler:
                                                                         m3-pris                                         Kr.  8,00

Statsafgift:

        Statsafgift af ledningsført vand                     m3-pris                                         Kr.  6,53 

Fast afgift pr. år:

        Forbrugere                                                                                                    Kr. 1.300

 

Gebyr ved restancer m.v.:
 
       Gebyr pr. rykker ved for sen indbetaling (Beløbet tillægges   
       næste ordinære regning)                                                                                Kr. 100,00

       Lukke- og genåbningsgebyr                                                                             Kr. 600,00

       Målerskift grundet misligholdelse m.m. - efter regningAnlægsbidrag for perioden:        01-01-2015       til        31-12-2015Anlægs- og ledningsbidrag:
                                                                                                                      Kr.  21.000,00

Stikledningsbidrag:

Enfamilieshus                       (32 mm anboring)                                                 Kr.    6.000,00       

Landbrug og erhverv             (63 mm anboring)                                                 Kr.  12.000,00

Øvrige stik - efter regning

 

 

 

Forside
Meddelser
Info
Takster