Lindet Vandværk
ForsideInfoTakster
Ejerskifte
Måleraflæsning
Generalforsamling
Vedtægter
Regulativ Lolland
Regnskab

Årsregnskab 2014:

Resultatopgørelse

 

   

2013

2014

 

Varesalg i alt

186.077

183.499

 

Driftsudgifter i alt

21.446

104.258

 

Administration i alt

43.107

44.726

 
         

RESULTAT FØR AFSKRIVNING

121.523

26.323

 
         

Afskrivninger Hovedanlæg

75.000

0

 

Afskrivninger Ledninger

36.285

36.285

 

Afskrivninger i alt

111.285

36.285

 
         

RESULTAT FØR RENTER

10.238

- 9.962

 
         

Renteindtægter i alt

0

0

 

Renteudgifter i alt

0

0

 
         

Ekstraordinære indtægt./omkost.

0

0

 

Resultatpåvirkning fra deltagelse i Borresminde I/S

0

- 19.692

 
         

ÅRETS  RESULTAT

10.238

- 29.654

 
         

 

Balance

     
   

2013

2014

Hovedanlæg restværdi

151.744

151.744

Ledninger restværdi

 

1.394.519

1.358.234

       

Borresminde Vandværk kapitalkonto (indskud - resultat)

600.000

580.308

       

ANLÆGSAKTIVER I ALT

2.146.263

2.090.286

       

Tilgodehavender i alt

54.862

58.939

       

Likvide beholdninger

215.373

228.818

       

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

270.236

287.757

       

AKTIVER  I  ALT

 

2.416.499

2.378.043

       
       

Egenkapital  i  alt

 

2.357.120

2.327.466

       

Kreditorer i alt

 

5.605

700

       

Moms og afgifter  i  alt

53.774

49.877

       

KORTFRISTET  GÆLD  I  ALT

59.380

50.577

       

PASSIVER  I  ALT

2.416.499

2.378.043

Forside
Meddelser
Info
Takster