Lindet Vandværk
ForsideInfoTakster
Ejerskifte
Generalforsamling
Regnskab
Vedtægter
Regulativ Lolland
Måleraflæsning
Måleraflæsninger

Vandværket har i forbindelsen med årsopgørelsen aflæst samtlige vandmålere den 30. december 2014.

Derudover vil der kunne forekomme kontrolaflæsninger løbende.

 
 

Forside
Meddelser
Info
Takster