Lindet Vandværk
ForsideInfoTakster
Ejerskifte
Måleraflæsning
Regnskab
Vedtægter
Regulativ Lolland
Generalforsamling

Generalforsamling

Lindet Vandværk afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19.00 i Signe Stubs Sognegård.

Regnskabet kan rekvireres hos kasserer Jesper Bøgh på tlf. 29 87 96 97.

Regnskabet skal endelig godkendes af generalforsamlingen.

  

 

 

 

 

Forside
Meddelser
Info
Takster