Lindet Vandværk
ForsideMeddelserTakster
Bestyrelsen
Bank
Kontakt os
Info

Vandværket anbefaler, at man jævnligt kontrollerer sin vandinstallaion ved hjælp af vandmålerne. Gør følgende:                         

  

Når der ikke bliver brugt vand i huset, skal stjernehjulet på måleren stå HELT stille. Brug et par minutter på at konstatere det.

Hvis stjernehjulet løber rundt og der ikke bliver brugt vand i huset indikerer det, 
at der er vandspild. Undersøg om der er haner, der drypper eller toiletter, som løber. Er dette tilfældet så kontakt en VVS-installatør.

Vær desuden opmærksom på vedvarende sydende lyde i installationen. Det kan være tegn på, at man har en utæthed et sted i vandinstallationen.


Forside
Meddelser
Info
Takster